• Majoritet i Litauen anser att det är fel att införa euron utan folkomröstning – stöder inte regeringens beslut

  En opinionsundersökning utförd åt den EU-kritiska alliansen Europeans United for Democracy (EUD) visar att 49% av Litauerna inte håller med sin regerings beslut om att införa euron den första januari 2015. Endast 26% stöder beslutet (21% delvis, 5% fullständigt). 57% anser att det är fel att införa euron utan folkomröstning. Endast 32% anser att det är rätt. Slutligen visade undersökningen att 64% inte trodde att Litauen kommer få de fördelar av euron som utlovats av regeringen och experter. 

  Precis som i Lettland införs euron i Litauen mot allmänhetens vilja. 

  Anser du att parlamentet och regeringen agerade rätt eller fel när de beslöt att inte utlysa folkomröstning om bytet av valuta från litas till euro?

  image

  Vad anser ni om regeringens beslut att byta nationell valuta från litas till euro?

  image

  Vi påminner om att Gunnar Hökmark (M) i EU-parlamentet valde att attackera eurokritiker som frågade varför ingen folkomröstning ordnats istället för att stöda Litauerna som åter visar i denna undersökning att frågeställningen var minst sagt relevant. Men folkomröstningar om euron tillåter inte euro-anhängarna, de har insett att de förlorar när det handlar om pengar. Det finns ingen allmän tillit till euron som valuta utanför Bryssel och Frankfurts korridorer.

  EUD är en EU-kritisk allians med folkvalda representanter i 12 EU-länder. Sedan 2012 har EUD arbetat för att informera Letter och Litauer om nackdelarna med att överge nationella valutor för att införa euron.