• EU:s egna revisorer underkänner institutionernas räkenskaper för 20 året i rad

  image

  EU:s egna revisorer, Europeiska Revisionsrätten släppte den 5 november 2014 sin rapport över granskningen av räkenskaperna för 2013 och för tjugonde året i rad underkänner Revisionsrätten räkenskaperna. Felmarginalen i räkenskaperna ligger kvar på den högre nivå (jämfört med tidigare år) den landade på för 2012. Då utsattes Revisionsrätten för politiskt tryck, de blev tillsagdaatt de inte får gnälla för mycket på EU i denna tid då stormar blåser och kritiken mot EU är utbredd. Felprocenten låg på 4,7 procent för 2013 års utgifter, jämfört med 4,8 procent 2012, 3,9 procent 2011, 3,7 procent 2010 och 3,3 procent 2009. Den har dock varit högre, 2008 5,2 procent och 2007 6,9 procent så EU-federalisterna kan ju alltid hävda att ”det går bättre om man ser över tiden”. Dock, det finns svårigheter att jämföra över tid eftersom man i EU också räknar på ”korrigerande åtgärder”. Hade inte dessa ”korrigerande åtgärder” funnits skulle felprocenten ligga på 6,3 procent för år 2013.

  Det vore oacceptabelt om felprocenten låg på samma nivå i ett medlemslands, en regions eller en kommuns räkenskaper år efter år, eller även om det bara var ett år det handlade om. Men EU-institutionerna är en annan sak – de finns ju där för fredens skull – det är en ”fredsförsäkrning” vi betalar. Eller?

  EU:s budgetutgifter uppgick totalt till 148,5 miljarder euro 2013, eller ungefär 290 euro för varje medborgare. Dessa utgifter uppgår till ungefär en procent av EU:s bruttonationalinkomst och utgör cirka två procent av EU-medlemsländernas totala offentliga utgifter. (Det kan tilläggas att EU-kommissionen och EU-parlamentet tycker att två procents spenderande på EU är alldeles för lite och att EU:s ”federala” budget borde gå upp ett par procentenheter av de totala offentliga utgifterna för att nå en verklig nivå á la USA:s federala budget).

  Som vanligt var de två utgiftsområden där det finns mest fel regionalpolitik, energi och transport med en felprocent på 6,9 % och landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa med 6,7 %. När det gäller utgiftsområdena med delad förvaltning (inklusive jordbruk: marknads- och direktstöd och sysselsättning och socialpolitik) var den uppskattade felprocenten 5,2 %. Men trots alla problem år efter år på dessa områden kommer det ingen förändring i utgiftspolitiken. EU:s nuvarande långtidsbudget ligger fast till och med år 2020.

  image

  Samtidigt vill EU ta in extra pengar från en del länder som betalat för lite enligt rådande fördelningsnyckel. Storbritannien vägrar betala in och denna revisionsrapport stärker inte direkt EU:s argumentation för extrabetalningen. Som EU-parlamentets ordförande för budgetkontroll utskottet uttalade: "An error rate of 4.7% means that almost €7 billion was illegally issued in 2013. This is not peanuts.“ 

  Den som vill kan själv läsa Revisionsrättens rapport här.

  Läs även: EU:byråkratins millimeterregler, Fusket med EU-stöden fortsätter Nittonde året i rad kritiserar EU:s revisionsrätt EU:s utgifter, Kan EU-ländernas skattebetalare ställa krav på effektiv verksamhet?