• Ny EU-federalistisk EU-kommission framröstad av EU-parlamentet

  imageSom väntat röstade en federalistmajoritet i EU-parlamentet ja till en ny EU-kommission. De tillträder 1 november. Men den nya EU-kommissionen står för exakt samma som den förra. Nye EU-kommissionspresidenten Juncker har redan deklarerat att den fria rörligheten i EU är helig, det vill säga den står över till exempel fackliga rättigheter och demokratiska politiska beslut i medlemsländerna.

  EU-parlamentet för sin del är nöjda. De gjorde en maktdemonstration och lyckades peta Sloveniens förslag till EU-kommissionär så det landet fick nominera en ny. EU-parlamentet vågar dock inte ge sig på de större ländernas nomineringar. Många i EU-parlamentet ogillar Storbritanniens nominerade EU-kommissionär som varande allt för EU-kritisk. Frankrikes nominerade EU-kommissionär fanns det också skepsis mot av andra skäl. Men EU-parlamentariker fick nöja sig med att sätta ett mindre EU-land på plats.

  Det kan också påpekas att ytterligare ett bevis på att en lag gäller för större EU-länder och en annan för mindre EU-länder är att det uppdagats att den avgående EU-kommissionen på Tysklands förbundskansler Merkels order stoppat ett starkt formulerat brev till Italien. EU-kommissionen tänkte klaga på utkastet till förslag till Italiens statsbudget för 2015 som ett första led i att underkänna den. Men Merkel ingrep och nu skickar EU-kommissionen ett brev till Italiens regering där de tonat ned det hela till att de vill få klarhet i vissa budgetfrågor.

  Samtidigt som bland annat Italien står under press från EU-kommissionen att skära i sin statsbudget vill EU-institutionerna det motsatta för EU:s budget. EU-parlamentet avvisade onsdagen 22 oktober EU-ländernas förslag till EU-budget för 2015. EU-ländernas regeringar föreslog att budgeten skulle sluta på sammanlagt 140 miljarder euro i utgifter. En nedskärning med 2,1 miljarder euro jämfört med EU-kommissionens förslag. Men EU-parlamentet röstade för att EU 2015 skall spendera 146,4 miljarder euro, en ökning med 8% jämfört med 2014.

  Det nyvalda EU-parlamentet precis som det förra vill att EU-länderna skall vara ”ansvarsfulla” och skära i sina respektive utgifter för att nå budgetbalans, men för EU gäller bara utökade utgifter år för år. Utgifter som för övrigt har föga resultat och sannerligen inte går till kärnområdena vård, skola och omsorg.

  Läs även: Tomt hål i EU:s budget (igen), EU-federalisterna vill öka på EU:s långtidsbudget – du får betalaAnsvarsfrihet för EU:s utgifter 2012 – Sverige röstar nejNittonde året i rad kritiserar EU:s revisionsrätt EU:s utgifter