• Skall EU verkligen bestämma över medlemsländernas spelpolitik?

  image

  EU-byråkratin hittar ständigt nya arbetsuppgifter åt sig själva. Nu senast har EU-kommissionen genom Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, presenterat en handlingsplan för internetspel som de uppger skall förbättra konsumentskyddet, främja ansvarsfull spelreklam och stoppa uppgjorda matcher.

  En fråga som uppkommer är om inte medlemsländerna själva har kompetens att klara dessa frågor?

  För Sveriges del finns det ett bekymmer – EU-kommissionen har skrivit ned på papper att man vill straffa länder som inte är ”konsekventa”. De är kritiska mot att Sverige upprätthåller spelmonopolet med motiveringen att skydda folkhälsan samtidigt som man gör massiv reklam för spel. EU-kommissionen vill ”vidta åtgärder” mot medlemsländer vars nationella lagar bryter mot EU-lag. Det vill säga de vill att Sverige skall tvingas att betala höga böter till EU om man inte gör som EU säger.

  Idag är spelverksamheten undantagen från EU och sköts av medlemsländerna själva. Något spelbranschen protesterat mot då de ser en större möjlighet till stora förtjänster om EU:s institutioner tar över frågan.

  Spelpolitiken är olika i olika EU-länder. En del länder uppger att de har monopol och restriktioner för att skydda sina medborgare mot spelmissbruk samt i dagens internetsamhälle motverka fusk och penningtvätt. En del EU-länder verkar dock vilja ha spelmonopol för att helt enkelt få inkomster till statskassan därifrån istället för via skattsedeln. Men det finns också EU-länder som har lagstiftat att lotteriinkomster till exempel går till de blinda eller dylika grupper. Det finns också mycket att debattera i Sverige om spelpolitiken – skall den se ut som den gör när medborgarna ändå kan spela bort stora summor hos nätspelsbolagen på Internet? Skall statliga Svenska Spel verkligen göra så mycket reklam för sin verksamhet när man samtidigt skall försöka stävja spelmissbruk?

  Oavsett vad så bör det dock upp till varje EU-lands medborgare att debattera och besluta om hur de skall hantera sin spelpolitik – det är medlemsländerna som skall äga frågan.

  Men detta duger förstås inte för EU. Under de senaste åren har EU-domstolen granskat flera länders spelpolitik för att se om de krockar med EU:s ”heliga” gemensamma lagar som till exempel etableringsrätten.

  Torsdagen den 16 oktober kom beskedet att EU-kommissionen anmäler Sverige till EU-domstolen i Luxemburg eftersom man anser att det svenska spelmonopolet bryter mot EU-rätten. EU-domstolen ska behandla två delar: 1/ Reglerna för sportspel på internet och 2/ Pokerspel på nätet. I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen: ”Kommissionen anser att det sätt som det svenska spelmonopolet på sportspel är organiserat inte är konsekvent".

  EU-kommissionen påpekar också att Sverige länge lovat att man skall förändra den svenska spellagen så att den är förenlig med EU-rätt, men att det inte har skett. För cirka ett år sedan gav EU-kommissionen Sverige två månader att förklara varför Sveriges regler för onlinespel “varken är systematiska eller konsekventa”. Den dåvarande borgerliga regeringen var dock avvisande i sitt svar och skrev: ”Regeringen anser att den svenska regleringen är förenlig med EU-rätten. Fokus för spelpolitiken är en sund spelmarknad och att minimera riskerna för att människor hamnar i spelproblem".

  Nuvarande ansvarig minister, civilminister Ardalan Shekarabi (S), säger nu att han nu tänker påskynda arbetet med att införa ett licenssystem, privata aktörer ska släppas in på spelmarknaden. En typisk svensk socialdemokratisk medelväg?

  De som nu jublar över att EU lägger sig i medlemsländernas spelpolitik skall fundera på om det är något att jubla över på lång sikt. EU vill ta över ännu ett politikområde, ingen överraskning. EU-kommissionen strävar också efter att stegvis ta över skatte- och finanspolitiken från medlemsländerna samt utrikes- och försvarspolitiken. Men vill allmänheten faktiskt att EU skall bestämma allt?

  Läs även: En utvärdering av det svenska EU-medlemskapet 1995-2012: Del 1 – EU:s överstatliga utveckling, ökade byråkrati och lägga sig i allt-politik

  Bild: Lotteriinspektionen (manipulerad)