• EU-byråkratins millimeterregler

  image

  Det har rapporterats att en 0,3 millimeter för liten EU-flagga gör att ett EU-projekt i Västerbotten går miste om bidrag från EU. Bakgrunden är som följer:

  Som avslutning av ett projekt om de kreativa näringarna i Kvarkenregionen framställdes en tidningsbilaga och det var i det sammanhanget som EU-flaggan i tidningen blev för liten.

  Bilagan delades ut tillsammans med tidningarna VK, VF och Norran i Sverige och Vasabladet, Sydösterbotten och Österbottens tidning i Finland, Totalt handlade det om en upplaga på 102 700 exemplar. Den har också översatts till finska och distribuerats digitalt i Södra Österbotten.

  Men ett misstag skedde i bilagans layout och Botnia-Atlantica logon/EU-flaggan var mindre än den storlek som fastställts i Botnia-Atlanticas regelverk. På grund av att EU-flaggan var för liten är kostnaderna för tidningsbilagan inte berättigade till EU-stödet.

  Jenny Bergkvist, programdirektör på Botnia-Atlanticaprogrammet, har bekräftat att kostnader i det nämnda projektet har strukits på grund av att projektet inte uppfyllt regler kring logotypen. Men hon hävdar att det inte stämmer att det handlar om 0,3 mm. Men hon säger citat: ”Reglerna handlar om att EU (som största finansiär) ska synas i projektens trycksaker och logotypen ska vara läslig, vilket den blir vid ett visst mått. Projektet i fråga hade inte uppfyllt reglerna kring detta.”

  Missen i layouten gör nu att lokala aktörer (exakt vilka de är har inte klargjorts i media, men gissningsvis kommunerna) får betala hela kostnaden på drygt 300 000 kronor.

  Men ett tillägg till denna historia från verkligheten är att just denna fråga behandlades inom EU-byråkratin och i EU-parlamentets utskott för regional utveckling omkring år 1997. Sören Wibe invände då mot de detaljregler som skulle fastslås i samband med PR för EU-projekt. Det är ett problem att en del lokala politiker gärna vill ta åt sig hela äran av ett EU-projekt som de enbart delfinansierar. Men att sätta petimäterregler runt storlek på skyltar, EU-logotyper, EU-flagga et cetera blev absurt. EU-byråkratin gillar att skriva regler och åter regler, helst i omfattning av gamla formers telefonkatalog för ett storstadsområde.

  Sören Wibe förslog att man bara skulle skriva en enkel regel: ”EU:s programansvariga och lokala aktörer upprättar tillsammans en informationsplan”. Men så blev det inte – detaljregler skulle det vara för att byråkratin på alla nivåer skulle ha något att göra. Nu ser vi hur det blir i verkligheten – gör en EU-flagga ”oläslig”, det vill säga för liten i ett material och allt underkänns.

  Varför hålla på med sådana tramsprojekt – lägg ned EU:s regionalfondsprojekt och ge de länder som behöver utveckla sina regioner ett rakt budgetstöd. De länder som inte längre får regionalstöd får istället lättnader i EU-avgiften så pengar slipper gå i en rundgång via EU-byråkratin i Bryssel. Tänk vad lätt man skulle kunna lösa saker om bara man skar i EU-byråkratin.

  Se hur dina skattemedel slussas via EU till direkt slösaktig verksamhet (t.ex. spaningsstation för Storsjöodjuret…) i Martin Borgs dokumentärfilm Någon annan betalar.

  Läs även: Fusket med EU-stöden fortsätter