• S-politiker kan inte göra ett skvatt när EU-domstolen går emot fackföreningsrörelsen

  Den 8 juli detta år kom en ny dom i EU-domstolen som gick emot svensk fackföreningsrörelse och deras syn på konflikträtten. Det var LO-förbunden Transport samt SEKO (Service och Kommunikation) som förlorade. EU-domstolen slog fast att fartyg flaggade i tredje land, till exempel Liberia eller Panama, har fri tillgång till att utföra transporter mellan EU-länder och EES-länderna om rederiet ägs av en person eller ett rederi i ett EES-land.

  I fallet som var uppe i EU-domstolen handlade det om ett norskägt skepp under Panama flagg med fyra polska och två ryska sjömän som besättning. Deras anställningsvillkor var reglerat av ett ryskt fackförbund och lönerna låg över Internationella Transportarbetarförbundets avtal hävdade ägaren. Men givetvis var lönerna lägre än i Sverige när det aktuella fartyget utförde tjänster i Sverige.

  Svenska fackföreningars aktion mot fartyget för att få ett kollektivavtal anses som ett ingrepp mot den fria rätten att utöva tjänster inom EU och EES-området framgår det i domen från EU-domstolen. Exakta detaljer i fallet kan läsas här.

  Det intressanta är själva principen om hur EU:s fria rörlighet står över den fackliga verksamheten. Lavalfallet, Luxemburgfallet, Vikingfallet och flera andra domar där EU-domstolen dömt till fackföreningarnas nackdel har alla visat att EU:s fria rörlighet står över allt.

  Sveriges blivande statsminister Stefan Löfven, LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson och EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) har alla förordat EU-medlemskap (och EMU-medlemskap) samt antagandet av nya EU-fördrag som ökar EU-institutionernas politiska maktutövning. De har ständigt försäkrat att allt blir så bra när EU får bestämma i alla frågor. Men vi ser i verkligheten hur fel de har haft. Ämnar de göra något i frågan? Kan de göra något i frågan?

  Nej, de är maktlösa – EU:s fria rörlighet har de skrivit under på och stöttat som princip – nu är de systemets fångar.

  Läs även: S vill riva up Lavallagen – men vet de vad de pratar om?