• Får Anna Maria Corazza Bildt (M) som hon vill lägger vi ned politiskt beslutsfattande i Sverige och flyttar allt till EU

  image

  AM Corazza Bildt skriver i Aftonbladet att Sverige vid ett troligt kommande regeringsskifte samtidigt blir en svagare kraft för jobb och tillväxt i Europa. Corazza Bildt menar att de rödgröna i EU-parlamentet har motarbetat den fria rörligheten och nationellt självbestämmande. Saken är bara den att hennes egen kristdemokratiska EPP-grupp också motarbetar nationellt självbestämmande genom att ständigt överföra mer politisk makt till EU-institutionerna, inte minst genom att arbeta för införandet av en direkt skatt till EU. När det gäller frågor om fri rörlighet och inre marknad så brukar de rödgröna och kristdemokrater och liberaler vara överens om cirka 95% av alla ärenden i EU-parlamentet, möjligen att de gröna avviker något från det mönstret.

  Corazza Bildt skriver också att EU verkar få en EU-kommission inställd på en ”tydlig reformagenda”. Hon talar för ”harmonisering av regler på EU-nivå” och skriver att samtidigt som skall man ”skarpare måste utvärdera vad som verkligen ger ett mervärde på EU-nivå”.

  Men på den sistnämnda punkten har Corazza Bildts partivän Juncker, ordförande i EU-kommissionen, redan visat bockfoten. Storbritanniens regering vill upprätta en oberoende organisation för att granska EU:s regleringar och dess konsekvenser för och efter att EU-kommissonens förslag antas. Men Juncker kabinett har redan uttalat att detta gör EU-kommissionen själva genom sin egen kommissionär ansvarig för bättre regleringar i EU. Oberoende granskning vill man inte ha – ”business as usual” gäller i ett EU-system som strävar efter mer och mer makt.

  Allt det Corazza Bildt kritiserar de rödgröna för är även hennes kristdemokratiska grupp i EU-parlamentet med och reglerar i stora kompromisser. Nästan alla i EU-parlamentet är ”närmast besatta av detaljreglering och att mikrostyra människors vardag”. Läs bara deras antagna tester som kristdemokrater, liberaler, socialdemokrater och oftast de gröna varit med och förhandlat fram och antagit.

  Om EU-parlamentets majoritet, där Corazza Bildt ingår, skulle få som de ville skulle de ta över alla politikfrågor från nationella parlamentet, regionala parlament och lokala kommunfullmäktigen. EU-parlamentet anser sig nämligen vara experter på allt från sport och bostadspolitik till utrikes- och försvarspolitik. Allt skall harmoniseras på EU-nivå och EU-parlamentet är mest kompetent på allt. Corazza Bildt och hennes partivänner vill flytta allt till Bryssel, inklusive penningpolitiken.

  Inför EU-parlamentsvalet uttalade nämligen Corazza Bildt att en röst på Moderaterna var en röst på en politisk kraft som vill att ”Sverige på allvar tar steget in i EU:s kärna” och ”på sikt deltar i valutasamarbetet.”

  Läs även: Hur Svenska MEPs röstat – Del 11: Moderaterna – strategiskt spel för gallerierna