• Fusket med EU-stöden fortsätter

  Efter att EU infört sanktioner mot Ryssland har landet kontrat med importförbud på bl.a. vissa livsmedelsprodukter från EU-länder. Eftersom mejerier och ostproducenter drabbats hårdare än vissa andra sektorer av det ryska importstoppet så lovade EU att kompensera producenterna genom att ersätta lagringskostnaderna för dessa produkter under tre till sju månader. Jordbrukslobbyn har stort inflytande i Bryssel och utlovad kompensation var inte förvånansvärt.  Lika klart som att jordbrukslobbyn skulle kräva ersättning var det att systemet för ersättning skulle utnyttjas.

  EU-kommissionen meddelade igår (Tisdag 23/9) att de stoppar ”ett tillfälligt extraordinärt stöd för privat lagring av ostar” eftersom ”de anmälningar som hittills inkommit med tillämpning av övervakningsmekanismen…visar att systemet i oproportionerligt stor utsträckning används av osttillverkare från områden som traditionellt sett inte exporterar betydande mängder till Ryssland.”

  Den franska nyhetsbyrån AFP rapporterar att den största delen av de tvivelaktiga stödansökningarna kommit från Italien som begärt mycket mer ersättning för kyllagring än övriga länder, speciellt Finland och de Baltiska länderna där 75% av ostexporten går till Ryssland. Enligt AFP:s källa har 87% av budgeten för lagringsstödet redan använts. Storleken på stödfonden är oklar, tidigare hävdade EU-kommissionen att ”kostnaderna beror på volymen. Det finns inget formellt tak.” Stödet var 15,57 euro per lagrat ton för fasta lagringskostnader och 0,40 euro per ton per dag avtalad lagring. Hur stora summor som betalats ut baserat på falska ansökningar är svåruppskattat. Antagligen handlar det om miljoner euro. Stöd på 125 miljoner euro som utlovats till drabbade frukt och grönsaksproducenter stoppades tidigare i september efter liknande tvivelaktiga stödansökningar.

  Det låter kanske bra att EU:s egna tillsyn fungerat, fusket hittats och stödet stoppats. Problemet är att organiserade brottslingar och speciellt den italienska maffian har lärt sig tjäna storkovan på EU-stöd av alla olika slag. Financial Times rapporterade 2010 att Guardia di Finanza, den italienska ekobrottspolisen, uppdagat bedrägeri med EU-stöd som uppgått till hundratals miljoner euro. Sofistikerade nätverk har etablerats som enligt Guardia di Finanza lockat till sig konsulter och proffs specialiserade på falska stödansökningar.

  Men EU:s lagringsstöd för jordbruksprodukter i sig är sjukt, mjölksjöar och smörberg är något som det påstås att vi lämnat bakom oss i EU:s historia. Men tyvärr finns denna planekonomiska reflex kvar hos EU:s byråkrater och ledare. Medan människor svälter i världen lagrar vi i EU mat. Branschen rationaliserar inte utan förväntar sig vid överproduktion att skattebetalarna troget kommer med stöd, ett sjukt beteende.

  Läs även: Kan EU-ländernas skattebetalare ställa krav på effektiv verksamhet?

  Bild: Baltimore Sun / Reuters