• Den partipolitiska fördelningen av EU:s toppjobb

  En lista över de nya EU-kommissionärerna har presenterats. Egentligen skall EU-kommissionärerna mer betraktas som ett slags generaldirektörer/höga ämbetspersoner. Men vilken av de tre stora politiska familjerna de kommer från anses ändå vara en del av det politiska spelet mellan länderna och “de fyra stora” Hollande, Merkel, Cameron samt Renzi. EU-kommissionärsuppdraget är en blandning av att vara EU-byråkrat och politiker på samma gång.
  Av de 28 kommissionärerna har det hittills i media rapporterats att tretton tillhör det kristdemokratiska/borgerliga European Peoples Party (EPP), sex det europeiska liberala och demokratiska partiet (ALDE) och åtta det Europeiska socialistpartiet (ESP). Därutöver tillkommer en från det Europeiska Konservativa partiet (AECR) från Storbritannien.

  Rent allmänt visar detta också vilka partier som styr just nu i medlemsstaterna. Politisk tillhörighet hos en kommissionär hänger oftast ihop med vilket parti som styr i hemlandet, men inte alltid. Den av en del socialister ogillade Barroso tillhör EPP men nominerades av den portugisiska socialistregeringen. Portugal såg det som viktigare att ha ordförandeposten i kommissionen oavsett vilket parti denna portugis tillhör. Givetvis är Luxemburgs socialister nu stolta över att luxemburgaren Juncker nu tar ordförandeposten i kommissionen även om han är kristdemokrat.

  Det viktigaste att påpeka är dock att verkligheten återigen motbevisar de svenska socialdemokraternas påstående att ”högern” styrt EU i 15 år. Dels har den tyske socialdemokraten Martin Schulz återvalts till talman i EU-parlamentet. Schulz har suttit 2,5 år och skall sitta minst 2,5 år till och dessutom styr EU:s socialdemokrater EU-kommissionen tillsammans med kristdemokraterna. De har alltid gjort det och fortsätter att göra det.

  Tillsammans arbetar de tre EU-partierna EPP, ESP och ALDE för att bygga upp än mer av EU:s styre över medlemsländerna genom bankunion, EU-skatt, nya EU-regleringar och direktiv med mera. Nationellt självbestämmande undermineras och bygget av Europas Förenta Stater fortsätter under ledning av dessa tre partier – som vanligt.

  Läs även: Nya toppjobb fördelade till EU:s trotjänare4,5 miljoner för fyra månaders arbete, De federalistiska EU-parlamentarikerna manipulerar demokratin, Menar Hägglund allvar med EU-omsvängningen bör KD byta grupp i EU-parlamentet