• EU-demokratin står i blomster – eller?

  image

  Efter att Juncker valts till EU-kommissionens ordförande med stöd av EU-etablissemangets federalistiska majoritet (innehållande bland annat Centerpartiets Fredrick Federley, KD:s Lars Adaktusson och FI:s Soraya Post som alla lovat allt annat än Europas Förenta Stater i EU-valrörelsen) var kommissionen inte sen med att byta ut banderollen på sitt högkvarter i Bryssel.

  Här vill man visa hur väljarna i EU-parlamentsvalet för första gången valde kommissionens ordförande, en process som de svenska partierna gjorde allt för att inte låtsats om i den svenska valrörelsen. EU-federalisterna hävdar nu att Juncker har ett mandat för att skapa en EU-regering. Men vilken svensk väljare visste att deras röst skulle användas för att rättfärdiga en kapning av nomineringsprocessen som tidigare legat i händerna på regeringscheferna? De svenska partierna för tydligt fram partiledare och statsministerkandidater i riksdagsvalet, men i EU-valet var det tyst om deras kandidater till ordförandeposten i “EU-kommissionen.” Den 4 juli synade vi EU-federalisternas ihåliga argument i bloggen De federalistiska EU-parlamentarikerna manipulerar demokratin. Vi skrev: 

  Först och främst var valdeltagandet generellt sett över hela EU-28 42,9%. Alltså, 57,1% av väljarkåren röstade inte alls. 1,3% av väljarkåren gick visserligen och röstade, men lämnade blanka eller ogiltiga valsedlar. Ungefärligen 9,7% av väljarkåren röstade på partier som tillhör den kristemokratiska partifamiljen visar en granskning från tankesmedjan Open Europe. Cirka 31,7% av väljarkåren röstade på andra partier än den kristdemokratiska partifamiljen, allt från yttersta vänstern, socialister och socialdemokrater, liberaler och mittenpartier, konservativa och högerpartier till extremistiska eller rentav nynazistiska partier.

  Av de 9,7% av rösterna som tillföll den kristdemokratiska partifamiljen EPP var det många röster som inte alls hade med Juncker att göra.

  Istället för att i tystnad ersätta svenskt folkstyre med “EU-demokrati” bör regeringen värna om den svenska demokratiska traditionen genom att ta en stark ställning mot EU-federalisternas vision om “demokrati på EU-nivå”. 

  I 2012 års tal om tillståndet i unionen (ännu ett koncept stormaktsivrarna kopierat från USA) uttalade kommissionsordförande Barroso:

  Större enhet kräver mer integration.

  Mer integration kräver mer demokrati, demokrati på europeisk nivå.

  I Europa innebär detta först och främst att vi accepterar att vi alla sitter i samma båt.

  Det innebär ökad medvetenhet om våra gemensamma europeiska intressen.

  Det innebär att godta att våra öden är sammanlänkade.

  Det innebär också att det krävs en verklig känsla av gemensamt ansvar och solidaritet.

  När du befinner dig i en båt mitt i stormen är absolut lojalitet det minsta du kan kräva av andra besättningsmedlemmar.

  Den nya banderollen är ovanligt ärlig och illustrerar hur demokratin har satts ur spel – alternativ kanske finns men alla står för mer centralisering till Bryssel, överstatlighet och Europas Förenta Stater. Men hur är det ställt med svenskarnas lojalitet till EU-eliten, är den absolut och vad händer om ett land inte vill delta i Barrosos demokratiexperiment?

  Läs mer