• EU-parlamentets kristdemokratiska gruppledare: “Att stryka målet om en allt närmare union (alltmer federal union) är inte förhandlingsbart”

    EU-parlamentets kristdemokratiska EPP-grupp har valt en ny ordförande. Givetvis går denna post om lott mellan de största delegationerna. Förut var det en fransman, nu har en tysk CSU:are, Manfred Weber, valts.

    Weber har intervjuats av Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung och slagit fast att vägen mot EU-federalismen är det inte förhandlingbart att avvika från. Han slår fast att stryka målet om en allt närmare union (alltmer federal union) ur EU-fördraget är inte förhandlingsbart. Det vill säga EU skall fortsätta som idag med att suga åt sig beslutanderätten över alla politikområden man bara kan.

    Weber kritiserar också förslaget om att ge de nationella parlamenten en större roll i EU:s beslutsfattande. Han drar det till sin spets och uttalar att om man ger varje nationellt parlament en vetorätt kommer EU i ett stilleståndsläge. Likaså slår Weber fast att EU skulle klara sig bättre vid ett brittiskt utträde ur EU än britterna själva.

    Det är intressant att EPP-gruppens nya ledare nu deklarerar att det är ”business as usual” med den fortsätta EU-politiken för denna grupp. Centraliseringen till EU skall fortsätta och att ge de nationella parlamenten större inflytande är inte aktuellt, det är det federalistdominerade EU-parlamentet som fortsatt skall stärkas.

    KD:s Lars Adaktusson och de tre Moderaterna har föga inflytande på denna linje i sin grupp. De kommer att tvingas följa med i strömmen. Om KD och M menar något med den EU-kritik de framförde under EU-parlamentsvalkampanjen i Sverige så skulle de lämna EPP-gruppen och gå med i den konservativa ECR-gruppen. Där skulle de få gehör för sin EU-kritik. Problemet är bara att att KD:s och M:s EU-kritik nog inte var äkta – det var enbart valfläsk. Som vanligt säger man en sak i Sverige och gör en annan i Bryssel – eller? De kan bevisa sin nya påstådda EU-politiska linje genom att enkelt byta grupp.