• Feministiskt Initiativ går till S-gruppen i EU-parlamentet – kommer att rösta EU-federalistiskt

    Det har nu tillkännagjorts att Feministiskt Initiativ går till S&D-gruppen i EU-parlamentet. I utbyte mot att FI får vara med och skriva program om hur EU skall bestämma mer över jämställdhetsområdet kommer FI säkerligen att stödja i princip allt som S&D-gruppen vill genomföra på alla andra områden för att EU skall bli en ”politisk union”.

    FI kan nog rösta efter eget huvud om de vill i EU-parlamentet. Men eftersom de är nybörjare och inte har kunskap om allt EU-parlamentet lägger sig i eller vill lägga sig i kommer FI säkert troget att rösta med S&D-gruppen. Hade de gått till den Gröna gruppen eller vänstergruppen GUE/NGL hade de i alla fall ibland enligt rspektive grupplinje röstat för en bättre miljöpolitik, mot EU:s militarisering och dylikt där de gröna och vänstern faktiskt sitter i opposition mot EU-överstatslinjen i EU-parlamentet.

    Nu kommer säkerligen Soraya Post (FI) att rösta för en ständigt ökande EU-budget, ja till EU-skatters införande, ja till upprättande av en EU-armé, ja till EU:s rovdriftsinriktade fiskeavtal med fattiga afrikanska länder,  nej till ökad öppenhet i frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA med mera som S&D-gruppen driver tillsammans med den kristdemokratiska PPE-gruppen.

    Alla de stora grupperna är desperata i att rekrytera fler ledamöter till sina respektive grupper för att bli så stora som möjligt i EU-parlamentet. Om man delar gruppens grundläggande värderingar eller inte spelar mindre roll i sammanhanget. Martin Schulz i S&D-gruppen har till exempel inte gett upp sina planer på att bli ”EU-president” även om hans grupp kom tvåa med stora förluster i de flesta EU-länderna.

    Schulz hoppas på det sista halmstrået att kanske Gröna och vänstergruppen GUE/NGL och kanske till och med liberalerna i ALDE kan stödja honom i valet hellre än kristdemokraten Juncker. Nu får vi dock hoppas att ”anti-Juncker-toppmötet” i Stockholm kan samla kraft och köra över EU-parlamentets federalisters försök att greppa makten i EU för att nå sitt stora mål Europas Förenta Stater snarast möjligt.