• Dragkamp i Bryssel – hur bildas nästa EU-regering?

  EU-ländernas ledare håller just nu på och kompromissar fram nästa EU-regering, alltså de 28 personer som skall leda EU-kommissionen under de kommande fem åren. Traditionellt har kommissionsordförande utsetts efter utdragna diskussioner och ett enhälligt beslut bland medlemsländerna. Det nationella vetot har dock slopats över åren och nu gäller kvalificerad majoritet i Rådet för nominering av kommissionen där Sveriges röstvikt är 2,9% och kan alltså köras över även om ett stort land som Storbritannien backar upp. EU-parlamentet skall också godkänna den nominerade kommissionen vilket spätt på den intensiva kohandeln i Bryssel. Lissabonfördraget innehöll en kort skrivelse om nomineringsproceduren som EU-parlamentet utnyttjat för att driva på det federalistiska statsbygget i Bryssel.  Artikel 17 §7 fastställer att:

  Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissio­nens ordförande. Denna kandidat ska väljas av Europaparlamentet med en majoritet av dess leda­möter.

  Denna skrivning har EU-parlamentet tänjt på maximalt för att som nuvarande kommissionsordförande Barroso uttryckte det 2012, skapa ”mer demokrati – på EU-nivå.” Federalisterna i EU-parlamentet har drivit på denna utveckling som finansierats från EU-parlamentets budget.  Vi har tidigare skrivit om farsen som kallats ett ”EU-presidentval” (komplett med debatter, kampanjbussar, feta konsultarvoden osv.) och den har som förväntat visat sig vara en total flopp, varken väljare eller nationella partier vill ha EU-presidentval. Men detta slöseri med skattemedel har stöttats av alla grupper i EU-parlamentet utom de som domineras av Brittiska Torypartiet och Självständighetspartiet (UKIP) – dessa grupper har idag inga svenska medlemmar.  

  EU:s kristdemokratiska partifamilj har hävdat att de vunnit valet och nu har ett mandat för sin kandidat till posten som kommissionsordförande, Jean-Claude Juncker – ärkefederalist från Luxemburg. En färsk opinionsundersökning bekräftar dock vad Granskning.eu alltid hävdat, att presidentvalskampanjen och utnämningen av nästa kommission baserat på EU-partiernas och EU-parlamentets vilja inte endast saknar juridisk grund utan även saknar stöd hos medborgarna.

  AMR GmbH Dusseldorf har utfört en opinionsundersökning i 15 EU-länder åt den EU-kritiska partifamiljen AECR som visar att endast 8,2% av de tillfrågade vet vem Juncker är och endast 1/10 anser att nästa kommissionsordförande skall väljas från en av de ”toppkandidater” som nominerats av EU-partierna. EU-parlamentet kräver nu att medlemsländernas regeringar nominerar någon av dessa ”toppkandidater” för att inte underminera förtroendet för demokrati i EU. Förhoppningsvis säger medlemsländernas regeringar nej tack till de federalister som presenterats och sätter stopp för utvecklingen mot ”demokrati på EU-nivå” vilket endast kan leda till ett försvagande av demokratin i medlemsländerna.  

  Läs även: Såpoperan om ”EU-presidentkandidater” rullar vidareEU-debatt på Euronews – EU:s subventionerade propagandakanal med nästan inga tittare