• Opinionsmätningar inför EU-valet skrivs upp som valresultat

  Två opinionsmätningar har publicerats inför EU-parlamentsvalet. Expressen slår upp sin som förstanyhet på webben. De vill gärna förstora upp den till faktiskt valresultat.

  Men siffrorna är ytterst osäkra. I Expressens Demoskop är bara 1000 personer tillfrågade och en fjärdedel uppger att de inte skall rösta. För att justera skevheter i urvalet, och svaren, väger opinionsinstituten resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek. Detta handlar om kvalificerade gissningar, eller rena gissningar.

  Det kan särskilt noteras att det skiljer fem procent i mätningarna när det gäller Moderaternas resultat mellan de två undersökningarna.

  Faran med sådana här opinionsundersökningar är att de styr opinionen. Feminististiskt Initiativ går framåt, alltså måste de intrevjuas än mer i olika media. Alla håller på en vinnare och så vidare.

  Expressen har en högre politisk dagordning. De vill splittra det rödgröna blocket inför riksdagsvalet. Därför har de i hög grad hjälpt till att göra Gudrun Schyman het.

  Om det lyckas återstår att se. Schyman ställer inte upp i EU-parlamentsvalet. De debatterar inte EU-frågorna annat än allmänt. FI har faktiskt haft en EU-parlamentariker 2006-2009. Maria Robsahm (fd Carlshamre) lämnade folkpartiet och gick sedan till FI. Robsahm röstade mest EU-federalistiskt av alla svenska EU-parlamentariker under denna period. Se Med kluven tunga 3.

  Blir det rena lotteriet också denna gång om FI skulle ta en plats i EU-parlamentet? Blir det en EU-federalist-feminist?