• EU-debatt på Euronews – EU:s subventionerade propagandakanal med nästan inga tittare

  image

  Igår arrangerades den första “debatten” mellan EU-federalisternas ”presidentkandidater”. Tillställningen sändes direkt på den EU-subventionerade propagandakanalen Euronews som sedan 1998 finns att tillgå hos i princip alla hushåll i Europa som har kabel-TV. EU-eliten och dess vänner i nationella skattefinansierade media maximerar just nu utsändningar av EU-vänliga program om EU inför valet den 22-25 maj.

  Men denna blogg handlar inte om presidentvalsfarsen (läs mer om den här, härhär och här), utan om Euronews. EU har i decennier byggt upp ett delvis subventionerat och delvis priviligerat nätverk av mediaorganisationer som är vänligt lagda till EU-institutionerna. Euronews är kronjuvelen i detta bygge. Under Euronews första tre år satsade EU-kommissionen cirka 100 miljoner kronor på att ge kanalen en bra start. EU och Euronews innehar ensamrätt på mångfaldigande och återutsändningar. På så sätt övervakar kommissionen att Euronews svarar för att den information som sänds enligt dem är ”balanserad”, särskilt beträffande de europeiska institutionernas ställning och verksamhet.

  Euronews ägs av 21 europeiska offentliga TV-bolag. Kanalen är baserad i Lyon och har översättningar av sina inslag till olika språk. Kanalen har upprättat över tio nya redaktioner de senaste åren. Reklam och andra kommersiella inkomster täckte 2011 cirka 60 % av Euronews totala budget på 60 miljoner euro. Men utan EU-kommissionens startbidrag samt stora årliga bidrag skulle Euronews inte ha en chans att överleva på den fria marknaden.

  Då många av de offentligt ägda TV-bolagen under senaste år drabbas av nedskärningar så har de även reducerat sina bidrag till Euronews. Men EU-kommissionen drabbas ju aldrig av nedskärningar, deras budget ökar år för år och EU-kommissionen har därför gått in med mer pengar till Euronews.  I ett svar på en skriftlig fråga från en europaparlamentariker medger EU-kommissionen att anslagen till Euronews ökat markant från ca 10 miljoner euro 2007 till nästan 30 miljoner euro 2012.  Till detta kommer ett bidrag på 6 miljoner euro som finansierar Euranet, ett nätverk av radiokanaler som också kommer sända debatter mellan de inbjudna federalistiska ”presidentkandidaterna.” Trots nedskärningar i nästan hela EU finns det alltså miljoner i EU:s budget för denna typ av investeringar. 

  image

  Euronews själva uppgav 2011 att de har 2,6 miljoner tittare under en vecka. Men det är en ytterst liten del av de 180 miljoner europeiska hushåll som har tillgång till kanalen. I Storbritannien beräknar man att 0,5 % av hushållen tittar på kanalen minst en gång i veckan. Men till exempel BBC:s 24-timmar nyhetskanal ligger på 19 % bland dessa tittare.

  Någon kritiskt granskade kanal kommer Euronews aldrig att kunna bli med dagens struktur på inkomsterna. Detta demonstrerades klart av upplägget för EU-presidentdebatten igår. Man biter inte den hand som föder en. Kriterierna för deltagande i debatten exkluderade medvetet potentiella EU-kritiska kandidater (vars organisationer inte fick delta i kriteriernas utformning). Publiken var inbussad av EU-finansierade European Youth Forum (2,4 miljoner euro per år i stöd) och de inbjudna kandidaterna från de fyra stora grupperna i EU-parlamentet höll som väntat med varann om de stora politiska linjedragningarna.

  Kritiskt granskande reportage om EU-institutionernas verksamhet och utgifter lär vi aldrig få se i Euronews. Deras roll är att vara en propagandakanal för EU:s verksamhet och politiska linje om ökad överstatlig styrning.

  Läs även: Såpoperan om ”EU-presidentkandidater” rullar vidareKD:s och M:s kandidat till ”EU-president” – vill upprätta EU-arméSchulz (S) blandar ihop sina roller som ”presidentkandidat” och EU-parlamentets talman