• (S) EU-valmanifest – förutsägbara floskler

  Som väntat lyfter Socialdemokraterna bara fram vissa utvalda frågor i sitt EU-program och tiger om flera andra viktiga frågor. Socialdemokraternas EU-parlamentskandidater skall fokusera på förslag för fler jobb, rättvisa arbetsvillkor och bättre miljö.

  Fler jobb har EU föga att göra med, visserligen gödslar man med en del pengar ur EU-budgeten för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men det är medlemsstaterna som får pengapåsen och handhar arbetet. Det vore bättre om medlemsstaterna skulle få behålla sina pengar och på så sätt slapp rundgången via Bryssel.

  Rättvisa villkor på arbetsmarknaden är alla också eniga om, men detta ligger också på Sveriges Riksdag att försöka reda ut.

  Socialdemokraterna säger att de skall driva att ett socialt protokoll ska läggas till EU:s fördrag där fackliga rättigheter och löntagares rättigheter slås fast. Men det kräver en fördragsändring och det finns inga tecken på att EU-ländernas regeringar vill dra igång nya omfattande fördragsförhandlingar för att uppnå detta. Socialdemokraterna själva brände sin chans inför Lissabonfördragets antagande i riksdagen. Hade de då krävt att fackliga rättigheter och löntagares rättigheter skulle läggas till i Lissabonfördraget hade de tvingat hela EU på knä i frågan. Men givetvis vågade de inte det. Tjeckiens president Klaus däremot fick vid samma tid in ett tillägg när han vägrade skriva på.

  Givetvis vågar Socialdemorkaterna inte med ett ord beröra frågorna om att EU:s makt över olika politikområden ständigt växer och att deras EU-parti driver en starkt expanderande EU-budget som till och med EU-anhängare hävdar till 75% går till skräp. Inte heller nämner de med ett ord den direkta EU-beskattning deras EU-parti och grupp i EU-parlamentet tillsammans med Kristdemokrater och Liberaler driver på för att införa.

  Som vanligt – man säger en sak till väljarna och gör en annan sak i Bryssel. 

  Läs även: Att begränsa EU:s makt är tydligen en dagsfråga – en del ”EU-kritiker” gör tvärtom i EU-parlamentetSocialdemokraterna bluffar – har alltid suttit i ”regering” i EU-parlamentetSvenska EU-parlamentariker skall värderas utifrån de kostnader de vältrar över oss