• EU-parlamentet kräver ännu en ny EU-myndighet – denna gång för politiska EU-partier

  En av de sista frågorna EU-parlamentet behandlade före man nu går till val var Giannakoubetänkandet (A7-0140/2013) om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Slutresultatetet som man röstade om har tillkommit genom långa förhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. EU-kommissionen, men framförallt EU-parlamentets federalistiska majoritet har velat utverka mer skattepengar till de stora EU-partierna Kristdemokraterna, Socialisterna och Liberalerna. Medlemspartierna i EU-länderna, samt dess medlemmar, vill inte betala för dessa EU-partiers verksamhet, därför måste ett regelverk skapas på EU-nivå som ger dessa EU-partier generösa bidrag från skattebetalarna. Skapandet av en speciell EU-valmyndighet har också föreslagits av EU-parlamentet. Nu nådde man inte riktigt dit men en ny EU-myndighet skall skapas som registrerar EU-partierna och handhar kontrollen av deras verksamhet. Samt eventuellt stryker dem ur EU-rullorna om de motsätter sig människors lika rättigheter. Att bekämpa rasism och främlingsfientlighet är givetvis viktigt, men att skapa en ny EU-myndighet med utvecklade övervakningsmetoder är att gå för långt. Överhuvudtaget har hela EU-byråkratapparaten runt EU-partierna gått för långt. Dessa EU-partier har inte en chans att leva utan EU-subventioner. Då kan man ifrågasätta om EU-partierna överhuvudtaget har rätt att existera. Politiska partier bör byggas underifrån av medborgarna, inte uppifrån av EU-byråkratin.

  Betänkandet antogs med 539 ja-röster mot 103 nej-röster och 20 nedlagda röster. De fyra stora grupperna (Kristdemokraterna, Socialisterna, Liberalerna och de Gröna) var givetvis för betänkandet medan motståndet kom från konservativa ECR-gruppen, främst UKIP i EFD-gruppen, en del av Vänstern i GUE/NGL-gruppen och från de grupplösa.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Johansson ©, Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Svensson (KD), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Andersdotter (PP), Engström (PP).

  Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Ibrisagic (M), Lövin (MP), Schlyter (MP).

  Ingen av de som röstade ja kan definiera sig själv som ”EU-kritiker” när man röstar för en sådan totalt onödig ny EU-myndighet samt ger sitt stöd till ytterligare utveckling av ett EU-partisystem som måste hållas igång med konstgjord andning av EU:s skattebetalare.

  Läs även: Att begränsa EU:s makt är tydligen en dagsfråga – en del ”EU-kritiker” gör tvärtom i EU-parlamentetEU-tjänstemän kräver och beviljas löneförhöjning med stöd av M, FP, S och KD i EU-parlamentetHur ja-röstande EU-parlamentariker försöker att släta över sin undfallenhetEU-parlamentet formerar styrkorna för att trycka på om införandet av direkt EU-skatt