• EU detaljstyr: ser till att din kaffekokare inte slösar ström

    Die Welt och Bild Zeitung rapporterar att EU:s ekodesigndirektiv som träder i kraft i januari 2015 kommer kräva att alla nya kaffeautomater stängs av automatiskt efter bryggning, vilket betyder att kaffepannan inte kommer kunna hållas varm konstant. Åtgärderna på EU-nivå rättfärdigas med att ström måste sparas. Inga detaljer är alltså för små för att införlivas i EU-direktiv (som sedan måste implementeras i EU-länder för att undvika böter).

    EU-kommissionen som är källan för denna detaljstyrning har själv kaffeautomater som kostar 6800 euro styck och som enligt NYTimes/IHT kräver att en anställd per kommissionär specialutbildas till informell “kaffeövervakare” med kunskap om hur man gör en optimal espresso “från böna till kopp.”