• Svenska EU-parlamentariker skall värderas utifrån de kostnader de vältrar över oss

  image

  Det vimlar av olika bedömningar om EU-parlamentarikers arbete utifrån olika parametrar samt även en mänd prisutdelningar till EU-parlamentariker så att alla som önskar skall få något.

  Timbro har gjort en noggrann granskning som till stora delar är bra även om den skjuter vid sidan om målet i det stora hela.

  Antal skuggföredragningar en EU-parlamentariker har haft är en prestigesak möjligen inom EU-parlamentets väggar, men i det stora hela handlar det arbetet om att påverka kommatecknens placering inom EU-systemets ram.

  Den stora övergripande frågan är hur EU-parlamentarikerna har agerat när frågan om en expansiv EU-budget behandlats (svenska skattebetalare får bära en stor börda), när en direkt skatt till EU diskuterats (den finansiella transferskatten kommer att drabba pensionsfonderna och därmed framtida pensionsutbetalningar) och när eurozonens finanspolitiska samordning beretts (Sverige försöker undvika att vara med och betala notan för andra som har misskött sig).

  I Sveriges Riksdag finns det ingen som driver en ökad EU-budget. Se denna debatt i kammaren.

  Listan över « syndande » svenska EU-parlamentariker är generellt sett mer omfattande än den Fredrik Reinfeldt läser upp.

  Lövin (MP) må arbeta med fiskefrågor, Andersdotter (PP) med att motverka massövervakning och Gustafsson (V) med jämställdhetsfrågor. Var och en arbetar då med viktiga sakfrågor, men EU-skatt, bankunion, EU-budget med mera som EU i det stora hela utvecklar vältrar stora kostnader på de svenska medborgarna. Arbetar man inte med dessa frågor också missar man som EU-parlamentariker det stora målet – att försvara sina väljares grundläggande intressen. Göran Färm (S) har som budgetpolitisk talesperson för S&D-gruppen inflytande, men han har det i « S&D :s kläder » – det vill säga han arbetar diametralt motsatt mot svenska väljares och Sveriges Riksdags åsikter.

  Vi behöver EU-parlamentariker som opponerar sig i EU-systemet – inte ja-sägare, för dem finns det gott om i alla fall. Det är trots allt demokrati- och plånboksfrågorna som måste vara den röda tråden i debatten inför EU-parlamentsvalet. 

  Läs även: Att begränsa EU:s makt är tydligen en dagsfråga – en del ”EU-kritiker” gör tvärtom i EU-parlamentetEU-tjänstemän kräver och beviljas löneförhöjning med stöd av M, FP, S och KD i EU-parlamentetHur ja-röstande EU-parlamentariker försöker att släta över sin undfallenhetEU-parlamentet formerar styrkorna för att trycka på om införandet av direkt EU-skatt 

  Foto: EU-parlamentet