• KD:s och M:s kandidat till ”EU-president” – vill upprätta EU-armé

  image

  Den tidigare luxemburgske premiärministern och EU:s kristdemokraters ”presidentkandidat” Juncker uttalade sig i helgen i tyska Welt am Sonntag att EU behöver en gemensam armé på medellång sikt för hjälpa till att skapa en säkerhets- och utrikespolitik för EU samt för att tillvarata EU:s ansvar i världen.

  Juncker anser att en omfattande rysk agression är på gång och att Moldavien och deras Transnistrienområde står näst på tur. Huruvida det är så är svårbedömt i detta läge.

  Men i Sverige vågar knappt något parti gå ut och säga att det nu måste formas en riktig EU-armé. Någon kan tala om medlemskap i NATO, men i övrigt handlar utspelen mest om att bygga upp ett svenskt invasionsförsvar igen.

  Att EU:s kristdemokrater, socialdemokrater och liberaler vill bygga en EU-armé talar man tyst om i Sverige. I EU-parlamentet antog man en resolution om behovet av en militarisering av EU den 11 september 2013. Resolutionen konstaterar

  “att fördraget tydligt anger att permanent strukturerat samarbete ska inrättas inom unionens ramar, och att den allra största delen av den verksamhet som utvecklas inom detta samarbete därför kan få tillgång till finansiering ur EU:s budget på samma villkor som annan EU-verksamhet”

  Resolutionen i sin helhet är intressant läsning, speciellt för de som hävdar att EU inte försöker skapa en egen krigsmakt.  Att Sverige skulle gå med i en EU-krigsmakt byggd bland annat på kärnvapen och med planer på införskaffande av drönare för patrullering, spionage och attack är nog för mycket för de flesta svenskar som sett en svensk alliansfrihet som garanten för den långa period av fred vi har haft. Att bygga upp ett svenskt försvar igen hotar ingen. Men skall Sverige delta i uppbyggandet av en krigsmakt i EU, som enligt Junckers visioner, ej heller för den delen EU-kommissionens förslag som presenterats, knappast är byggda på enbart försvarstanken.

  EU skall vara ett fredsprojekt sägs det. Men nu vill starka EU-federalistiska krafter bygga EU som en säkerhetspolitisk militär union. Att bygga en armé för att bemöta ”hotet” från Ryssland kommer att leda till en ny kapprustning i Europa och nya motsättningar.

  Vad som behövs idag är dialog, avspänning, handel, utbyten av olika slag mellan EU-länderna och Ryssland. Det är det som är framtidens fredsprojekt i Europa. Konflikten Frankrike-Tyskland, eller England-Frankrike, eller för den delen Danmark-Sverige har sedan länge förpassats till historiens sophög. Men inser EU:s Brysselpolitiker det eller är de förblindade av sitt eget EU-statsbygge och har förlorat perspektiven?

  Läs även: EU:s kristdemokrater nominerar EU-federalisten JunckerMartin Schulz – EU:s ”big spender” och ”Mr Nobody” – EU-presidentkandidat med stöd av svenska (S)Skall Sverige delta i ett framtida drönar- och missilförsvar för EU?

  Foto: EU-kommissionen