• Nytt tobaksdirektiv – blev det kvalitetslagstiftning?

  Tonio Borg showing graphic warnings on a cigarette packg

  Så har då EU-parlamentets plenum på onsdagen den 26 februari antagit “Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/XXX/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG”. Ministerrådet är ju med på uppgörelsen om direktivet så därför skall de nya detaljreglerna nu vara i hamn.

  Dokumentet uppgår till 111 sidor av detaljstyrning men förbudet mot lakritspipor verkar ha försvunnit under förhandlingens gång mellan EU-parlamentet och ministerrådet. Men missen om att smaktillsättningar inte får deklareras blir kvar. Se artikel 12 på sidan 70.

  Snuset får finnas kvar i Sverige, men det är fortsatt förbjudet i resten av EU.

  Elektroniska cigaretter beläggs med restriktioner som befaras komma att slå ut många av de produkter som finns på marknaden idag. Det blir förbjudet att göra reklam för de elektroniska cigaretterna. En del är väl rädda för att debutrökare börjar med dem istället, medan andra hävdar att de elektroniska cigaretterna kan locka rökare att byta till det mindre farliga alternativet. Mentolcigaretter förbjuds, men om fyra år. I övrigt är det som kan läsas i dokumentet i länken ovan sida upp och sida ner med detaljregler om cigarettpaketens utformning och hur stora varningstexterna ska vara.

  Frågan är om sådana här detaljregleringar i EU verkligen är något bra sätt att arbeta. Hela sakfrågan har gått över styr i pettimeterregler.