• EU-parlamentet fattar beslut om ökad öppenhet i sina omröstningar

  Efter beslutsångest har EU-parlamentet beslutat att i fortsättningen skall slutomröstningar på betänkanden och resolutioner av olika slag i plenum skall det vara omröstning med namnupprop (ONU), likaså vid slutomröstningar i utskotten.

  Eftersom många ledamöter förlitar sig på sina grupper och inte är insatta i vad de röstar för eller emot, och därför inte utan extra arbete kan försvara sitt röstande inför väljarna så har det funnits ett motstånd mot detta beslut.

  I föregående EU-parlament 2004-2009 brukade Junilistan via dåvarande EU-kritiska IND/DEM-gruppen begära ONU på alla slutomröstningar. Men det var inte alla som var glada över detta och menade att ”ni åker själva dit på detta då ni ju måste gå igenom vad varje omröstning handlar om”.

  Nåväl, nu blir det bättre öppenhet om hur enskilda EU-parlamentariker röstar. Men det blir också förändringar som gör att man lättare kan se när ledamöter inte kommer till eller smiter från omröstningar.

  Därför har man för att ursäkta EU-parlamentariker som i fortsättningen skulle vara frånvarnade infört att det i protokollet nu inte skall stå ”frånvarande” utan ledamöter kan anmäla att det skall stå ”ursäktad frånvaro” (excused absence). Många EU-parlamentariker anstänger sig att närvara, men det finns alltid de som hellre äter en god representationslunch än sitter för länge och röstar i plenum. Långa omröstningspass i EU-parlamentet brukar utmärkas starkt av en fallande närvaro mot slutet. Med tanke på den goda lön EU-parlamentarikerna har så borde definitivt en del av dem skärpa sin arbetsmoral.

  Läs även: Krav på ökad öppenhet i EU-parlamentet – men nu blir ledamöterna nervösa