• Island vill inte gå med i EU

  Islands regering har föreslagit till sin riksdag, Alltinget, att landet skall dra tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap. Det var väntat utifrån att de vann alltingsvalet i april 2013 på ett program som byggde på EU-motståndet. Både till höger, i mitten och till vänster finns motvilja till EU-medlemskapet. Att den förra regeringen lämnade in ansökan byggde på en intern kompromiss. Inte ens den var enig om att förespråka EU-medlemskap.

  Island var i kris när ansökan lämnades in. Men en sjunkande isländsk krona har gjort att bland annat isländsk fisk blivit billigare att exportera och pengar har flutit in till landet. Arbetslösheten har gått ned till följd av det och tiderna blivit bättre. De flesta islänningarna förstår nu att euron är inget alternativ. Med egen valuta har Island kunnat resa sig. Grekland, Portugal med flera euroländer borde lära av den läxan.

  Det fanns också många andra problem i förhandlingarna mellan Island och EU. Fiskerättigheterna i isländska farvatten för andra EU-fartyg har man inte nått någon lösning på. Island har ju också som ö varit försiktiga med smittskydd. Till exempel islandshästar som lämnar Island får inte tas tillbaka. Ett fritt flöde av levande djur skulle bli problematiskt för ön ur smittskyddssynpunkt.

  Dessutom är Island ett litet land vars inflytande i EU skulle bli ytterst marginellt samtidigt som dess egen demokrati skulle försvinna i ett svart hål när inte längre det isländska parlamentet är högsta politiska ansvariga institution. Det är svårt att se att Island har något att vinna på att gå med i vare sig EU eller euron. Tvärtom skulle det vara ytterst riskfyllt när man håller på att komma på benen igen. Freden i Europa är ju inte heller direkt hotad av att Island inte vill gå med.

  Uppdatering 26 februari

   Ja-sidan på Island demonstrerar nu för folkomröstning om ja eller nej till att landet skall dra tillbaka EU-medlemskapsansökan. Sittande regering vann valet i april 2013 på bland annat sitt EU-motstånd.

  Opinionsmätningarna visar också på att regeringen har uppbackning för sin EU-linje av en majoritet bland väljarna.

  Men visst kan man ha folkomröstning. Det är bara det att 2010 ansökte den dåvarande isländska S-ledda regeringen om EU-medlemskap utan en folkomröstning som backade upp det.

  Det brukar argumenteras från ja-sidan, både på Island, i Norge och i Sverige att ansökan skall man kunna göra och förhandla innan man frågar folket. Så gjorde man i Norden 1992-1994.

  Men nu vill ja-sidan alltså anordna folkomröstning om tillbakadragandet av ansökan. Intressant inkonsekvens. Ja-sidan vill vara demokratisk när det passar dem politiskt, men inte annars.