• EU-skatt före valet den 25 maj – ett dyrt PR-trick

  image

  Vid en gemensam presskonferens i Paris, onsdagen den 19 februari meddelade Frankrikes president Hollande och Tysklands förbundskansler Merkel att de vill nå en överenskommelse om införandet av EU-skatten på finansiella transaktioner före valet till EU-parlamentet i maj.

  Elva EU-länder har valt att införa skatten genom s.k. ”fördjupat samarbete.” Sverige planerar i dagsläget inte att införa skatten. Erfarenheten från 1984-1991 då det i Sverige existerade en 0,5% skatt på finansiella transaktioner är ännu färsk i minnet hos yrkespolitiker och motståndet mot EU-beskattning är fortsättningsvis stort bland allmänheten. Bland de Moderata och Socialdemokratiska EU-parlamentarikerna är entusiasmen större. Marita Ulvskog, Göran Färm och Olle Ludvigsson (S), Anna Ibrisagic (M) och Alf Svensson (KD) röstade den 3 juli 2013 för en EU-skatt mot hemmaopinionen och riksdagspartiernas linje. Piratpartiets AmeliaAndersdotter ställer också helt upp på den gröna/regionalistiska linjen om än starkare krav och röstar med sin grupp i protest mot att dessa starkare skrivningar inte kom med.

  EU-kommissionen hade velat se EU-skatten implementerad från början av 2014, men EU-länderna tvekar. Merkel uttalade så sent som 2 November 2010 att hon ”är emot införandet av en EU-skatt.” Att Merkel och Hollande nu vill påskynda processen kan endast tolkas som ett populistiskt drag, de fruktar helt enkelt att väljarna skall visa sitt missnöje mot EU-institutionerna i valet till EU-parlamentet och hoppas att EU-beskattning av den opopulära banksektorn skall öka EU:s popularitet. I stället för att ta sig an de underliggande problemen i EU-systemet, den gemensamma valutan och dess ekonomiska konsekvenser, en centralplanerad och byråkratistyrd lagstiftningsprocess som saknar insyn och demokratisk legitimitet samt en tjänstemannakår och politisk elit som i de flesta fall uppvisar en total avsaknad av verklighetsföranknring.

  Den stora frågan om vart intäkterna från EU-skatten skall gå är ännu öppen. Federalisterna i EU-parlamentet och EU-kommissionen vill förstås att intäkterna skall gå direkt till EU:s budget, medan EU-länderna hellre vill se att intäkterna används för en rabatt på ”medlemsavgiften.” Detta försök till att påskynda processen och undvika allmän debatt genom att höja frågan i EU-parlamentsvalsdebatten är oförsvarligt. Har vi hört något svenskt parti diskutera EU-skatt inför valet? Möjligtvis Folkpartiet som fanatiskt stöder konceptet.

  Läs även: Schulz (S) och EU-parlamentet försöker åter starta lobbykampanj för direkt EU-skattEU-valet handlar om ja eller nej till Europas Förenta Stater säger EU-kommissionär, EU-ländernas egna jurister underkänner EU-skatten på finansiella transaktioner