• Ansvarsfrihet för EU utgifter 2012 – Sverige röstar nej

  image

  Sveriges finansminister Anders Borg har deklarerat att Sverige röstar nej till att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för utgifterna 2012.

  Borg säger att de är bekymrade över att felen är stora. Det beror inte bara på EU-kommissionen utan mycket av felen ligger i genomförandet ute i medlemsstaterna, enligt Borg. Men det har inte skett tillräckligt mycket framsteg och insatser för att Sverige skall kunna ändra position

  Även Storbritannien och Nederländerna kommer att rösta nej, samma trio som protesterat tidigare år. Dessa tre länder är stora nettobetalare till EU och har förlorat tålamodet när EU:s revisionsrätt 19 år i rad hittat stora fel. I praktiken får nej-rösten ingen betydelse, eftersom övriga länder tänker rösta ja till ansvarsfrihet och Sverige, Nederländerna och Storbritannien har endast 52 röster av 352 i ministerrådet. Givetvis klagar inte EU-länder som är nettomottagare i EU-systemet. Men förhoppningsvis kan man i framtiden få med sig Tyskland och Österrike också. De är också stora nettobetalare och kan börja tröttna på andra EU-länders slarv. Särskilt på regional nivå i en del länder har politiker fastnat med händerna i EU-syltburken.

  Historien upprepar sig

  I februari 2013 sade Anders Borg ungefär samma sak när man röstade nej till ansvarsfrihet för EU-kommissionen för verksamhetsåret 2011.

  Då sade Anders Borg citat: ”Det finns betydande brister som inte har förbättrats sedan förra året då vi också röstade nej. Vi tycker inte att kommissionen har lagt något brett program för att förbättra det och sammantaget landar vi i slutsatsen att vi kommer att rösta nej”.

  Så fortsätter det år efter år.

  Problemet är också att EU-parlamentets federalistiska majoritet sluter upp bakom samma budgetpolitik år efter år och gladeligen beviljar ansvarsfrihet med den ena ursäkten efter den andra. De är EU-systemets försvarare nummer 1 och vill bara se utökade utgifter i EU:s budget trots avsaknad av konkreta resultat till exempel inom regionalpolitiken samt slöseri, oegentligheter och rena bedrägerier för miljontals euro inom olika verksamhetsområden.

  Men EU-parlamentet vill att EU-politiken skall fortsätta som vanligt. De vill inte kritisera.

  Den 17 april 2013 när EU-parlamentet röstade om ansvarsfrihet för EU-kommissionen för 2011 röstade 445 ja, 84 nej och en ledamot lade ner sin röst. Som vanligt röstade den styrande koalitionen av Kristdemokrater, Socialdemokrater, Liberaler och de Gröna ja till ansvarsfrihet.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Ibrisagic (M), Svensson (KD), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S).

  Nej: Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP), Gustafsson (V).

  Närvarande, men ej röstat: Johansson ©, Hökmark (M).

  Frånvarande: Andersdotter (PP).

  Ursäkter finns det alltid. I regel håller de svenska EU-parlamentarikerna ner huvudet under ansvarsfrihetsdebatten. De vill inte stöta sig med vare sig kollegor i EU-parlamentet eller med väljarna hemmavid.

  De svenska Socialdemokraterna lämnade i april 2013 in en röstförklaring där de skrev citat: “Årsrapporten från EU:s revisionsrätt visade en svag ökning av den totala felprocenten från 3,7 till 3,9 procent vid genomförandet av EU:s budget. Detta är bekymmersamt.”

  Att felprocenten är ”bekymmersam” när det handlar om miljontals euro är en intressant bagatellisering av S i EU-parlamentet. De pekar på att medlemsländerna har delad förvaltning i genomförandet och vill bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet. Istället skall medlemsstaterna i rådet diskutera åtgärder för att komma till rätta med dessa fel, menar S. Som vanligt skall ansvaret i EU-systemet alltid skjutas över på någon annan och inget blir gjort. Att diskutera avstängning av medlemsländer från EU-bidrag eller avskaffa EU-bidrag på områden där det fuskas vågar man inte tala om.

  Hur kan man i kommande EU-parlamentsval skaka EU-parlamentets nuvarande politiska majoritet så att det blir en förändring. Ja, till att börja med bör man inte stödja något parti som sitter i de fyra grupper som enligt ovan sopar problemen med EU-korruptionen under mattan.

  Läs även: Nittonde året i rad kritiserar EU:s revisionsrätt EU:s utgifterEn sund utgiftspolitik gäller för andra – men inte för EU-institutionernaKan EU-ländernas skattebetalare ställa krav på effektiv verksamhet?Malmström (FP) försöker att framstå som en handlingskraftig EU-kommissionär