• En stor eller liten EU-kommission?

  Tyska kristdemokraterna i Bayern, CSU, försöker framstå som EU-kritiker och föreslår nu att antalet EU-kommissionärer skall minskas. Det förslaget brukar dyka upp då och då. Förslagsställarna kommer i regel alltid från de stora länderna, som räknar med att permanent ha en plats i EU-kommissionen.

  EU-kommissionärerna sägs ha avsagt sig nationella intressen när de intar sina platser. Men det är struntsnack. Det är välkänt att till exempel en spansk kommissionär oavsett vilket ämnesområde han/hon ansvarar för ändå bevakar sitt lands fiskeriintressen (Spanien sitter oftast också på generaldirektörsposten på Fiskedirektoratet i EU-kommissionen) liksom till exempel den österrikiska EU-kommissionären alltid bevakar transit- och transportfrågor för sitt land. När fusionen mellan Scania och Volvo stoppades av EU-kommissionen år 2000 röstade den svenska EU-kommissionären som enda EU-kommissionär mot beslutet och den finske avstod. En slump eller? Nej, det finns fler tillfällen då EU-kommissionärer försvarat sitt hemlands intressen.

  Som förslagsställare sitter EU-kommissionen på problemformuleringsprivilegiet. Om vi vill att EU skall vara ett samarbete mellan länder måste varje land vara representerat i EU-kommissionen, annars tar de stora länderna över än mer.

  EU-kommissionen behöver minskas – på tjänstemannasidan. Men varje land måste ha en EU-kommissionär. Sedan bör de avlövas en del områden som EU inte behöver syssla med. Den föga lyckosamma biståndspolitiken i EU bör återgå till medlemsländerna. Behöver EU-kommissionen ansvara för ett ämne som ”mångspråkighet”?

  För sin egen legitimitets skull behöver EU-kommissionen ha en representant från varje medlemsland, om så inte är fallet kommer inte medlemsländerna att godta beslut som EU-kommissionen fattar i till exempel konkurrensfrågor som Scania-Volvoaffären. Det kommer att underminera EU-kommissionen politiskt och leda till att EU-institutionerna än mer kommer att framstå som den ”Brysselbubbla” de i många avseenden redan är.

  Jan Å Johansson