• Nytt år – ännu ett land till euro-slaktbänken

  Ett starkt och ihållande motstånd i den lettiska opinionen mot ett eurointräde, trots massiv europropaganda från den politiska eliten och EU, har varit resultatlöst. Lettland går med i euron 1 januari 2014.

  Att den politiska eliten återigen nekar anordnandet av en folkomröstning, precis som man tidigare i andra EU-länder struntat i folkomröstningsresultat som sagt nej till olika nya EU-fördrag ’r typiskt för det nya Europa där folkviljor kan ignoreras. EU måste rulla framåt som en cykel annars välter allt – för fredens skull.

  Letterna har redan gått igenom ett stålbad. När den nationella valutan Lats borde ha devalverats på grund av den inhemska krisen valde den politiska eliten att istället ta en intern devalvering. Folk förlorade sina jobb, en del svalt och en del emigrerade. Men de svenska banker som hade utlånade pengar i lats var givetvis glada över att en devalvering uteblev.

  Korruptionen i Lettland är utbredd. De politiska partierna kommer och går, men det är ändå ungefär samma personer som sitter vid makten. Valdeltagandet i nationella parlamentsval ligger runt 60%.

  Det skulle bli så bra med självständighet och demokrati. En del saker har blivit bättre, som fri rörlighet och yttrandefrihet. Men på andra områden, som social rättvisa och fungerande demokratisk representativitet finns det stora frågetecken om utvecklingen.

  Lettland fick kämpa hårt för sin självständighet från Sovjetunionen. Men idag är man med i EU och då gäller EU:s diktat eller EU:s så kallade helhetspaket. Inhemsk folkvilja får då stå åt sidan. Men hur kan då elitpolitikerna förvänta sig att folken får respekt för EU:s beslut och maktutövande? Det är på detta sätt politisk extremism odlas i Europa.

  Jan Å Johansson