• Euroklubbens medlemmar följer fortfarande inte sina egna satta regler

    Att en av eurons stora akilleshälar är att man inte följer sina egna regler är alla eniga om. Detta fortsätter i oförminskad omfattning trots att man från bland annat EU-kommissionens och Europeiska rådet hävdar att nu är det minsann ordning och reda.

    Före jul avslöjade den belgiska tidningen De Standaard att Belgien på ett hår hade slingrat sig ur ett hot från EU-kommissionen om böter på 750 miljoner euro för att de bryter mot reglerna för budgetunderskott. Belgien hade under perioden 2010-2012 underlåtit att vidta ”effektiva åtgärder” för att få ned underskottet.

    Men den belgiska regeringen lyckades övertyga EU-kommissionen att det uppstår inrikespolitiska negativa följder, för den sittande regeringen det vill säga, om böter döms ut. Det största oppositionspartiet, det flamländska separatistpartiet N-VA, skulle gynnas politiskt av ett sådant EU-beslut.

    Men då är frågan – skall böter utdelas till euroländer utifrån strikta regler eller utifrån subjektiva politiska grunder, så som det varit tidigare när eurokrisen grundlades. EU och euroländerna verkar fortfarande inget ha lärt av historien.

    Jan Å Johansson