• EU-åklagarmyndigheten – ett nytt juridiskt EU-system som skall utvecklas till att utreda flera olika typer av brott

  Viviane Reding, on the left, and Algirdas Šemeta

  En topptjänsteman i EU-kommissionen gjorde ett uttalande i torsdags (28/11) om den framtida EU-åklagaren (EPPO) och hur den kan komma att utveckla sin verksamhet till andra områden utanför bekämpandet av bedrägerier med EU-medel.

  Det var Giovanni Kessler, chef för EU:s bedrägeribekämpningsbyrå OLAF, som sade att om EPPO fungerar bra kan den utvecklas till andra kompetensområden, som att bekämpa andra transnationella brott t.ex. terrorism, människohandel och organiserad brottslighet.

  EPPO skall göra egna utredningar och åtala personer misstänkta för bedrägeri med EU-medel i de EU-länder som ansluter sig till det förstärkta samarbetet med EPPO.  EPPO skall bl.a. få rätt att utföra husrannsakan, inklusive rätt att granska de rannsakades datorer, beslagta föremål, avlyssna telefonsamtal och frysa banktillgångar.

  Det är som kan noteras långtgående rättigheter. Det finns en risk för bland annat att EPPO leder till ett system med parallella och konkurrerande rättsliga utredningar mellan olika polisiära institutioner. Det var just det som gjorde att en pedofil som Dutroux kunde klara sig i Belgien i många år då olika belgiska polismyndigheter inte samarbetade.

  För att upprätta EPPO genom förstärkt samarbete krävs det att nio EU-länder går med. EU-kommissionen räknar med att det redan finns nio länder som är beredda att skriva på.

  Men nationella parlamentsledamöter i bland annat Nederländerna och Sverige är skeptiska till EPPO. Storbritannien och Irland valde att stå utanför från början. Danmark går inte heller med. För några veckor sedan lämnade 14 nationella parlamentskammare från elva medlemsländer ett ”gult kort” mot EPPO-projektet med motiveringen att det överträder EU:s maktbefogenheter.

  Kritiker av EPPO-projektet menar att det är ett försök att plocka bort rättigheter som tillhör den nationella suveräniteten. De menar att Eurojust, EU:s organ för förstärkning av det rättsliga samarbetet räcker, även om det EU-organet bara har en koordinerande roll.

  EU-kommissionen behöver dock bara pröva projektet i sig efter att ha fått gult kort. Det har man nu gjort och meddelar att man framhärdar med förslaget, men de länder som inte vill delta behöver inte det.

  Belgiens allmänna åklagare Cedric Visart de Bocarme, är en stor anhängare av EPPO. Han anser att en del medlemsländer måste då överföra en del av sin offentliga makt till den nya EU-institutionen. Men det ser han som modernt och revolutionärt, då det för första gången kommer att skapa ett juridiskt system i EU med en åklagare som startar egna utredningar.

  Detta med EPPO är alltså ett stort principiellt steg. Visserligen skrevs det in i Lissabonfördraget, men nu har politiker i en del EU-länder fått kalla fötter när de väl insett vad det handlar om. EU-kommissionen vågar i detta läge inte piska medlemsländer till ett majoritetsbeslut i ministerrådet om EPPO. De hoppas att när de väl startat projektet kommer så småningom de motsträviga länderna att baxas in.

  Foto: EU-kommissionen