• S vill riva up Lavallagen – men vet de vad de pratar om?

  På en pressträff i onsdags 27 november uttalade S-ledaren Stefan Löfven och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson att de gemensamt vill att Lavallagen ska rivas upp. Den kom till efter att Lavalfallet hade behandlats i EU-domstolen och att man där dömt till ett lettiskt byggföretags fördel. De svenska fackens stridsåtgärder mot det lettiska företaget hade varit oproportionerliga. De lettiska byggnadsarbetarnas löner låg i mer eller mindre den lägsta delen av lönespannet för byggnadsarbetare i Stockholmsregionen men det var i alla fall inget som upprörde EU-domstolen.

  Senare fattade riksdagen ett beslut om en så kallad Lavallag för att som man hoppades någorlunda rätta till problemfyllda konsekvenser av EU-domstolens utslag. Lagen reglerar strejkrätten för utländska arbetstagare. Huruvida detta har lyckats får andra debattörer ta upp. Vi kan i alla fall konstatera att med Sverige som medlem av EU bestämmer inte Sverige över arbetsmarknadens villkor, de ingår under de fyra fria rörligheterna för EU:s inre marknad och är därmed en EU-fråga.

  Stefan Löfven (S) säger att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och att det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller var arbetsgivaren är registrerad. Socialdemokraterna och LO vill också i byggbranschen lagstifta om huvudentreprenörers ansvar i kedjan av underleverantörer, så att uppdragsgivaren ansvarar för löner och skatter. Dessutom vill de se att företagen redovisar varje månad de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter på individuell nivå. Om det är rättvist att huvudentreprenören ska ta ansvar för hela kedjan av underentreprenörer kan diskuteras och de praktiska konsekvenerna av detta återstår att se om förslaget blir verklighet.

  Svenskt Näringsliv har beklagat Socialdemokraternas och LO:s utspel. De förstnämnda anser att detta strider mot EU-rätten och konsekvensen skulle bli att många företags möjlighet att bedriva verksamhet i Sverige kommer att försämras. Det sätts en högre ribba för dem som kommer till Sverige från andra EU-länder och arbetar än vad som gäller för svenska arbetstagare.

  Just detta är något som EU-kommissionen, EU-domstolen, och säkerligen också en majoritet i EU-parlamentet, är hyperallergiska mot.

  Blir Socialdemokraternas förslag verklighet går det snabbt till EU-domstolen vid någon ny konflikt på arbetsmarknaden och Sverige får stryk igen. Är det bara röstfiskeri från Socialdemokraternas sida när de lovar att riva upp Lavallagen eller vill de försöka låtsas som att EU:s inre marknad inte gäller fullt ut om de styr Sverige?

  Stefan Löfven har före sin partiledarkarriär varit ordförande för Fackliga röster för Europa. Han borde ju ha satt sig in i EU:s för- och nackdelar före han argumenterade för såväl EU- och EMU-medlemskap?!

  Jan Å Johansson