• Arbetare drivs över till Sverigedemokraterna när de upplever social dumping i EU

  En väljarundersökning bland LO-medlemmarna utförd av Novus i november visar ett resultat som man kan hoppas de svenska partierna tar till sig och lär sig något av. Det gäller särskilt Socialdemokraterna och ”arbetarpartiet” Moderaterna.

  Undersökningen visar att 16,8 procent skulle ha lagt sin röst på Sverigedemokraterna om det varit val i oktober 2013. Inom Transportfacket skulle 20 procent av medlemmarna ha röstat på Sverigedemokraterna, inom Byggnadsfacket 30 procent. Det skall tilläggas att dessa fackförbund är mansdominerade, precis som Sverigedemokraterna har fler manliga än kvinnliga sympatisörer. Men det finns en annan stark anledning till Sverigedemokraternas goda resultat ibland medlemmarna i dessa fackförbund. 

  Mätningen av partisympatierna bland LO-medlemmarna gjordes på uppdrag av LO och 2 360 personer svarade på Novus frågor. Man får hoppas att likaledes LO-ledningen funderar över varför resultatet är som det är.
  Transportfackets ordförande Lars Lindgren uttalade citat: ”Billig utländsk arbetskraft dumpar arbetsvillkoren i åkerinäringen, och inget parti tar tag i problemet. Det förklarar att så många av våra medlemmar stöder SD.”

  Han sade också citat: ”Våra medlemmar är utsatta för massiv social dumpning. Inom åkerinäringen råder i princip fri invandring. Branschen har blivit ett eldorado för ekonomisk brottslighet. Mycket få utländska chaufförer följer de regler som finns för exempelvis cabotage, dvs. att köra inrikestrafik i andra EU-länder.”

  Det är just här som kärnan ligger – svenska byggnadsarbetare och transportarbetare känner i vardagen hur de konkurreras ut av billigare arbetskraft från östra Europa. De politiska partierna utgörs idag att proffspolitiker som inte har några känselspröt ute bland dessa arbetare. Istället bygger politikerna i EU teorimodeller om den fria inre marknaden i EU – för fredens skull. I Sveriges riksdag hakar de på utan att reflektera över de negativa konsekvenserna för deras egna medborgare. Lavalfallet, Luxemburgfallet och flera andra domar där EU-domstolen dömt till fackföreningarnas nackdel har satt sina tydliga spår – en del arbetare får helt enkelt stryka på foten i det ”nya” Europa. De politiskt förtroendevalda bryr sig inte om denna grupps problem. Socialdemokraterna och Moderaterna borde i alla fall klart och tydligt bara säga att detta är vad vi får offra för EU:s fyra fria rörligheter. Men det vågar de inte, bäst är att tiga och driva över väljare till Sverigedemokraterna till följd av det.

  Jan Å Johansson