• Lobbykrig om dataskyddsdirektivet

    Det flamländska TV programmet Panorama sände igår en rapport om det ”lobbykrig” som pågår i EU-parlamentet gällande reformen av dataskyddsdirektivet (95/46/EG).

    Panorama rapporterar att Europaparlamentariker lämnat 3000 ändringsförslag till förslaget. Flera av dessa har kommit från internetgiganterna Facebook och Google som bedriver en omfattande lobbyverksamhet i Bryssel. Den EU-federalistiske fransktalande tidigare EU-kommissionären och nuvarande Europaparlamentarikern Louis Michel från Belgien har lämnat in näst flest ändringsförslag med syfte att begränsa dataskyddsprovisionerna i direktivet. När han konfronterades med denna information förklarade han att en av hans assistenter har lämnat in ändringsförslagen utan hans vetskap och drog tillbaka en del av ändringsförslagen. Michel valde att inte sparka assistenten, utan förklarade att ”jag förlåter” men assistenten har nu avgått.

    Vardagen och brådskan med att få in ändringsförslag i tid är sådan att många assistenter till EU-parlamentariker ofta skriver på med EU-parlamentarikerns namnunderskrift. Det är inte ovanligt att MEP-assistenter säger att de är bättre på att skriva sin ledamots namnunderskrift än sin egen då de mer ofta signerar med den förstnämndas. Ibland händer det att de anställda inte är riktigt insatta i vad som är EU-parlamentarikerns eller hans/hennes partis politiska linje i vissa frågor och politisk genans utbryter. I en del fall styr assistenten sin EU-parlamentariker när det gäller inlämnande av ändringsförslag istället för tvärtom.