• Hyckleri – EU-kommissionen vill reglera toalettspolning och dammsugare

  http://3.bp.blogspot.com/-bJDQlt06fis/Uk1js88rNaI/AAAAAAAABQ8/xmeXarlbFdQ/s1600/FTheadlines.jpgThe Times rapporterar att nya standarder för toalettspolning är på kommande från EU-kommissionens lagstiftningsmaskineri. Efter tre års forskning som kostat över 89 000 euro är kommissionen redo att presentera kriterier för Eko-märkning av toaletter. Den rekommenderade EU standarden för Eko-märkta toaletter kommer vara max sex liter för full spolning och tre liter för liten spolning. Detta hävdar kommissionen kommer hjälpa konsumenter, företag och lokala myndigheter välja rätt produkter.

  Samma vecka noterar Frankfurter Allgemeine Zeitung att fr.o.m. september 2014 kommer det vara mot EU regler att sälja dammsugare som konsumerar över 1600 watt och 2017 sänks gränsen till 900 watt. Energimyndigheten stöder entusiastiskt förslaget som reglerar max-effekt, energianvändning per år, miniminivåer för dammupptagningsförmåga och maximal tillåten ljudnivå.

  Vi frågar oss vad som hände med Barrosos utspel om att EU inte skall detaljreglera allting? Är det redan glömt?

  I Aftonbladet (25/10) skrev han attdet finns områden som inte behöver regleras på EU-nivå” och i SvD (16/9)EU måste vara stort i stora frågor, och mindre i mindre frågor – något som vi ibland kan ha missat.” Han förklarade också att EU-kommissionen ”gått igenom all EU-lagstiftning och föreslagit många konkreta åtgärder för att göra våra lagar så kortfattade och tydliga som möjligt, och ta bort onödig och oproportionell lagstiftning.” Barroso berättar också i Aftonbladet om hur EU arbetar för att minska påfrestningarna från EU-regler för företag. Liknande utspel görs med jämna mellanrum, men efter otaliga misslyckanden är trovärdigheten tyvärr låg. Läs mer hos den brittiska tankesmedjan Open Europe.

  Medlemsstaterna må ha tvingat EU-kommissionen till en retorisk omsvängning inför valet till EU-parlamentet, men dessa färska förslag visar att i den överbefolkade byråkratkåren fortsätter arbetet som vanligt.

  Uppdatering 31/10 kl 17:03: EU-kommissionen försvarar sitt agerande med att Eko-märkningen i dagsläget är frivillig och att de bara menar väl. Skattebetalare i EU förväntar sig mer värde för pengarna, var det inte denna typ av detaljstyre som Barroso kallade onödig och oproportionell? Om inte, när börjar vi se förändring? 

  Foto: Open Europe / FT