• Toppmöte i Bryssel – Cameron lovar mycket men är det han säger kopplat till verkligheten?

  Torsdag och fredag 24-25 oktober var det EU-toppmöte i Bryssel. Början av toppmötet dominerades av avlyssningsskandalen och huruvida Tyskland och Frankrike skall få information av USA om hur de blivit avlyssande av de sistnämnda. I övrigt handlade toppmötet om olika mindre frågor som dataskydd och bankunion.

  Men en intressant fråga ur EU-kritisk synpunkt var hur Storbritanniens premiärminister David Cameron försökte skapa en positiv mediabild av sig själv och om det verkligen fanns något innehåll i det han påstod hände på toppmötet.

  Cameron har lovat att ”ta hem” politiskt makt från EU och att skära i den byråkrati EU orsakar med sina regelverk (to cut red tape).

  Efter toppmötet uttalade Cameron sig till brittiska medier om att det skett ”en påtaglig förändring i tänkandet” i Bryssel och han hyllade EU-kommissionens åtagande att skära i byråkratin.

  Men hände verkligen detta eller var det bara i Camerons fantasi?

  Ett reportage som BBC gjorde där även Reinfeldt figurerar (där Reinfeldt inte ger några klara besked alls) visar att den bild Cameron ger inte stämmer med andra deltagares. Litauens president svarar till och med ”önsketänkande” på frågan om Storbritannien kan ta tillbaka politisk makt från Bryssel.

  Camerons rådgivare anger att han spelar ett ”långt spel” i frågan om att ta hem politiskt beslutsfattande från EU. Det återstår att se, som vanligt brukar allt handla om att flytta fler och fler frågor till EU, allt från detaljfrågor inom idrott till stora frågor som bankinspektionsunionen.

  Men Camerons exempel visar tydligt hur alla statsledare som åker på EU-toppmöte arbetar hårt på att få en positiv mediabild hemmavid. Det är inte alltid det ligger någon substans bakom vad de säger. Media har ofta inte tid och möjlighet att kritiskt granska det de säger för att se om det är sanning eller inte. På så vis har den högsta politiska makten goda möjligheter att bygga luftslott och ibland rent av ljuga inför allmänheten i EU-sammanhang. Kom ihåg att Camerons strategi för omförhandling av Storbritanniens förhållande med EU faktiskt bygger på att han blir omvald, med egen majoritet. 

  Jan Å Johansson