• Mer pengar behövs till EU-budgeten 2013 – EU-kommissionen får aldrig nog

  Illustration of the EU budget with a calculator

  Bara månader efter att ministerrådet godkänt ett tillskott på 7,3 miljarder euro till 2013 års EU-budget har nu EU-kommissionen krävt ytterligare 3,9 miljarder euro. Det behövs mer pengar till ”sammanhållningspolitiken”, alltså regionalpolitiken. Det vill säga, en del EU-länder försöker nu ta in allt vad de kan av EU-bidrag till sina regioner innan långtidsbudgeten 2007-2013 avslutas. En huggsexa som vanligt.

  Sverige och fyra andra länder röstade i juli nej i ministerrådet till att betala upp till extraräkningarna på 7,3 miljarder euro. Det handlade dock snarare om att EU-kommissionens beslutsunderlag skall ha varit bristfälligt och att man inte litade på deras beräkningar. Det finns i EU en mentalitet att för fredens skull får man inte vara pjåskig med byråkratiska detaljer.

  Federalistiska EU-parlamentariker uttalar som vanligt att alla utestående räkningar i EU-budgeten för 2013 måste vara garanterade att bli betalda innan de kan godkänna kommande långtidsbudget 2014-2020.

  Svenska skattebetalare och andra nettobetalande länders skattebetalare får nog förvänta sig att hosta upp mer pengar till EU innan 2013 års räkenskaper i EU är avslutade.

  Jan Å Johansson

  Foto: © European Union, 2013