• Skulderna växer i eurozonen samtidigt som nya budgetregler inte följs

  image

  Enligt 2014 års budgetförslag kommer Frankrikes statsskuld överstiga tidigare prognoser och nå rekordhöga 95% av BNP nästa år. Samtidigt frågar sig Financial Times om euroländerna faktiskt är redo för EU-kommissionens nya befogenheter när det kommer till budgetkontroll.                                          

  “Pierre has given me the draft budget law for 2014 for France,” Rehn said, holding aloft the document, marked “Projet de Loi de Finances 2014” on the cover. “This is the real spirit of governance at the European level.”

  To the uninitiated, the display might have appeared to be a bit of empty symbolism, a courtesy Moscovici was paying to the perpetually besieged Rehn. But there was nothing symbolic about the handover. This year, for the first time in EU history, every eurozone member must submit its national budget to Rehn’s office for review within the next two weeks – before they are debated by national parliaments.

  I dagsläget är 16 av de 28 EU länderna inkluderade i EU-kommissionens förfarande vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure) och två stora underskottsländer, Spanien och Frankrike, har redan fått särskilda undantag från underskottsmålen. Trovärdigheten hos de nya reglerna är låg från första början. Antingen så kommer länder som Frankrike och Spanien att acceptera EU-kommissionens krav på nedskärningar, eller så kommer de nya reglerna brytas och kringgås precis som var fallet när Stabilitets- och tillväxtpakten i Maastrichtfördraget bröts.

  The Spectator har publicerat följande påminnelse om hur väl euroländerna följt de gemensamma budgetreglerna. 

  A             

  Foto: CC Image courtesy of primeministergr on Flickr