• Tobaksodlarintressena förnekar sig inte – vill ha än mer pengar från EU

  John DalliTobaksodlingen i EU-länderna har länge varit en huvudvärk som det inte gått att befria sig ifrån. Samtidigt som EU anslår pengar till hälsobefrämjande åtgärder ger man bidrag till odlandet av ohälsosam tobak. En tobak som är av så urusel kvalitet att få vill röka den inom EU utan den har fått gå på subventionerad export till bland annat Uzbekistan. Några pengar i form av försäljning ger knappast den EU-subventionerade tobaksvaran.

  Men en del EU-länder hävdar att fortsatta subventioner till EU:s tobaksodlare är nödvändigt då det ständigt är kris med sysselsättningen i dessa tobaksodlande regioner.

  Den 23 september kallade Italien till möte med de tobaksodlande EU-länderna. Totalt nio länder har bildat ett block för att skydda tobaksodlingen inom EU, det är med Italien i spetsen också Frankrike, Spanien, Grekland, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

  Dessa nämnda länder vill att tobaksodlarna skall få mer bidrag som en del av ”reformen” inom den gemensamma jordbrukspolitiken. De hotar med att åter öppna upp förhandlingarna i en uppgörelse som gjordes i juni detta år.

  Det är som vanligt i EU – vi är alla goda européer som arbetar för freden – men stör det egenintressen inom EU-bidagssektorn då gäller principen att kapa åt sig allt vad det går, benhårt.

  Jan Å Johansson

  Foto: Den mutanklagade ex-kommissionären John Dalli deltar i en av EU:s många kampanjer mot rökning.