• Många börjar tröttna på att EU tar över allt – men det kommer motstridiga uttalanden

    I fredags 21 juni presenterade den nederländska högerliberala/socialdemokratiska regeringen sin utvärdering av EU:s makt. De ansåg att 54 olika politikområden, allt från socialoförsäkringssystem till översvämningsåtgärder fortsatt skall ligga på medlemsstatsnivå. De skriver att Nederländerna anser att tiden för ”ett allt närmare EU” på varje möjligt politikområde är bakom oss. Premiärminister Rutte har uttalat att man inte är ute efter fördragsändringar eller ”opt-outs” , undantag, för sitt land.

    Holländarnas uttalande ökar möjligheten till ett nytt avtal om EU:s sätt att verka. Storbritannien, Sverige och Tyskland kan haka på. Men eftersom holländarna inte vill se ett nytt fördrag är det oklart hur man skall arbeta fram ett nytt förslag om arbetssätten i EU. Från Tyskland kommer det också dubbla signaler. Tysklands finansminister Schäuble har uttalat sig för en direktvald ordförande för EU-kommissionen och att EU-kommissionen måste bli en verklig regering. Det motsäger vad Angela Merkel säger.

    Men opinionen växer i Europa mot EU:s ”lägga sig i allt-politik”. Dag för dag arbetar federalistiska EU-parlamentariker, EU-kommissionstjänstemän och andra EU-institutioner för att EU skall lägga sig i varje millimetar av politisk styrning över EU-länderna. De lobbar intensivt för införandet av en EU-skatt och flyttar fram positionerna här. Får denna EU-byråkrati bara en egen oberoende inkomst kommer de att höja skatter och avgifter så som det behagar dem i deras elfenbenstorn långt från verkligheten. EU-byråkratin får då egen kraft att ständigt växa och val eller folkomröstningar eller för den delen uttalanden av premiärministerar, kommer inte att betyda något i praktiskt politiskt beslutfattande i samhället.

    Jan Å Johansson